arxadan

z. Daldan, dal tərəfdən. Arxadan gəlmək. Arxadan vurmaq. – Topçular alayı gəlir arxadan. . S. V.. Gəzərkən buludlar hey alay-alay; Arxadan boylanar sarı saçlı ay. R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Удар в спину (фильм, 1977) — Другие фильмы с таким же или схожим названием: см. Удар в спину (фильм). Удар в спину азерб. Arxadan vurulan zərbə Жанр драма детектив …   Википедия

  • alay — is. 1. Camaat, kütlə, böyük dəstə, izdiham, çoxlu miqdarda adam. Çinardan tökülən sarı yarpaqlar, yavaş yavaş irəliləyən bir cənazə alayının ayaqları altında . . xışıltı ilə səslənirdi. H. N.. Zeynal matəm alayını təqib edənlərə məxsus məyus… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • halqadan — (Meğri) qapını arxadan bağlamaq üçün taxta cəftə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tırxın — (Tovuz) qapını arxadan bağlamaq üçün istifadə olunan ağac. – O tırxını da qapının dalına qoy, gejə mal çıxıf gedər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boylanmaq — f. 1. Başını, boynunu uzadıb baxmaq, başını çıxarıb baxmaq. Pəncərədən boylanıb baxmaq. – Rza Qəhrəmani həyəcanla işi buraxıb, deponun qapısına çıxdı və vağzala tərəf boylandı. M. İ.. Pəncərədən boylananları salamlayan musiqi və alqış səsləri bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkitmək — f. 1. Bağlamaq, örtmək; qapamaq, qıfıllamaq. Qapını bərkitmək. Darvazanı bərkitmək. – <Sübhanverdizadə> əllərini stola dayayıb ayağa qalxdı, qapıları açıb baxdı və arxadan örtüb bərkitdi. S. R.. // Bir şeylə bağlayaraq, mıxlayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalmaq — 1. f. 1. Çalğı alətində bir musiqi nömrəsi icra etmək, çalğı alətini səsləndirmək. Tar çalmaq. Dumbul çalmaq. Pianino çalmaq. – Oxuyub çalanlar yavaş yavaş kamança və udu hazırlayıb çalmağa başladılar. Bir qədər ərəbcə çalıb oxudular. M. S. O..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapışmaq — qarş. At çapmaqda yarışmaq. Budur, aşağıdan üçüncü dolaydan başıyuxarı iki atlı çapışır. C. M.. <Həsən:> Gəl çapışaq, – deyə yoldaşım təklif etdi. . Mən irəlidən, Həsən arxadan atların başını buraxdıq. S. S. A.. . . . çaplı Adətən silah… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daldan — z. 1. Dal tərəfdən, arxa tərəfdən, arxadan. Daldan atılan daş topuğa dəyər. (Məsəl). Cəftəylə bağladı daldan qapını; Bucaqdan götürdü nöyütqabını. M. R.. 2. Dalınca, arxasınca. Çöl qapıdan mən çıxanda müdir yoldaş məni daldan çağırdı. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.